Vi har under denna vecka med stjärnorna höra, klassificera och klassregler, skolregler.

Vi har i alla grupper någon gång under veckan tränat på att höra och pratat om vad det är för något. Vi har lyssnat efter olika ljud och sedan tränat med en kompis på iPaden. Det märks att eleverna har tränat mycket på det redan i förskolan så vi har fått gå vidare med att  träna höra vilket ljud det är i början av ord. I alla grupper har vi även börjat skriva med iPaden.

Samtliga grupper också någon gång under veckan arbetat mer fokuserat med stjärnan ”Klassificera”.

Alfons Åberg har varit på besök och bett eleverna hjälpa honom med en skoluppgift. Eleverna har då i små grupper valt olika bilder för att sedan beskriva på vilka sätt bilderna passar ihop. Detta kräver att man resonerar kring vilka egenskaper föremålen på bilderna har.

För att lyckas berätta i textform har eleverna använt sig av appen Skolstil, ett verktyg som ger direkt återkoppling på om det tänkta ljudet motsvarar den bokstav man skrev, skriver man ”Katt” säger appen ”Katt”. Se resultaten i det mellersta klassrummet.

Bonusinfo: Förmågan att klassificera lägger till grund att kunna förstå och använda sig av t.ex. statistik och sannolikhet i åk 5.


Prenumerera på nya blogginlägg