För att anmäla barnens frånvaro via ledighet eller sjukdom så loggar ni in i systemet Dexter som vårdnadshavare. Vi uppskattar att man även ringer eller mailar oss för att meddela. Det går att frånvaroanmäla via webben eller app.

Titta över era kontaktuppgifter så de stämmer i Dexter. Här finns även möjlighet att ta del av klasslistan.

lathund för frånvaroanmäla via app. 

Lathund Dexter för vårdnadshavare.