Under denna vecka kommer eleverna att få uppdrag kring julen och dess traditioner. Detta är något eleverna ska möta enligt läroplanen men för att lösa uppdragen kommer eleverna att få använda och utveckla andra av dom mål och förmågor som läroplanen beskriver. Här kan ni se dagens uppdrag:


Prenumerera på nya blogginlägg