Idag hade vi planerat in brandövning med eleverna medan en grupp var på idrott. Vi berättade vad som gäller och hur de ska göra om brandlarmet skulle gå.

Det händer att larmet gå på skolan men det har hittills aldrig varit på grund av brand. Men vi lyssnade på hur larmet låter och pratade om hur vi ska göra. Det gick kanonbra med övningen i båda grupperna. De följde lugnt med ut och ställde upp sig i ett led på fotbollsplanen. Efter lunchen hade vi val av aktivitet och elverna var i full aktivitet i de olika rummen och då går brandlarmet på riktigt. Men det som löst ut larmet denna gång var byggkillarna som ska riva en vägg i personalkorridoren.

Alla elever visste då vad de skulle göra och gick lugnt ut och ställde upp sig på led.

Efteråt så samlades vi i samlingsrummet för att prata om händelsen och flera hade blivit lite rädda men det hade gått över snabbt för de visste vad de skulle göra.

Här kommer en inspelning av brandlarmet på skolan om ni vill lyssna.

 

Vi har även haft klassråd med halva gruppen åt gången idag. Där pratade vi om demokrati och vi hade ordförande, sekreterare och justerare. Flera bra förslag och åsikter kom upp på klassrådet och några saker ska de ta med till elevrådet  på skolan.

Vi röstade kring några av förslagen också idag.

 


Prenumerera på nya blogginlägg